Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

Miloš KRAMÁR MIKRA
Robotnícka 1/B
036 01 Martin, SK
IČO: 11941588
DIČ: 1020488623
IČ DPH: SK1020488623
Telefón: +421/43/5526122
Fax: +421/43/5526122
Email: mikramt@gmail.com
Banka: Tatra banka
Účet: SK5111000000002624026320
GIC: TATRSKBX

Kontaktná osoba

Meno: Miloš KRAMÁR MIKRA
Telefón: +421/43/5526122
Mobil/fax: +421/43/5526122
Email: mikramt@gmail.com
Zápis v registri: Živnostenský register OU ZP MT č.506-4880 (Zobraziť v registri)

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139

PRACOVNÁ DOBA  PO - PIA 8,00 - 16,30 hod